Техникалық инспекция саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігіненжүретін шассилер мен механизмдерді, өздігінен жүретін ауылшаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналарымен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайымашиналарды жүргізу құқығына куәліктер беру

Тракторлардың және олардың базасында жасалған өздігіненжүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайыжабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерінің, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерінің, сондай-ақ жүріп өтумүмкіндігі жоғары арнайы машиналардың кепілін мемлекеттіктіркеу

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігіненжүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайыжабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өтумүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттіктехникалық байқаудан өткізу

Тракторлардың және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерінің, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерінің, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналардың кепілін мемлекеттік тіркеу (тіркеуден алу)