Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының қорғау аймағындатұратын жергілікті халықтың мұқтажы үшін рұқсат етілетінәуесқойлық (спорттық) балық аулауды жүргізуге жолдама беру

Балық аулауға тыйым салынған уылдырық шашу кезеңінде, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және(немесе) учаскелерде кеме жүргізу режиміне келісім беру

Ағаш кесу және орман билетін беру

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орманпайдалану шартын мемлекеттік тіркеу

Орманның жай-күйі мен молықтырылуына әсер ететінобъектілерді салу орындарын келісу

Мемлекеттік орман қорында орман шаруашылығын жүргізугебайланысты емес жұмыстарды жүргізуге келісу

Тез өсетін ағаш және бұта тұқымдылар плантацияларын отырғызуға және өсіруге, жекеше орман питомниктерін құруғажәне дамытуға жұмсалатын шығыстарды өтеу

Әкімшілік органның Жабайы флора мен фаунаның құрып кетуқаупi төнген түрлерiнің халықаралық саудасы туралы конвенцияқолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасыныңаумағында әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынанәкетуге рұқсат беруі

Өсімдіктер әлемінің объектілерін, олардың бөліктерін немеседериваттарын, оның ішінде сирек және құрып кету қаупі төнгенөсімдіктер санатына жататын өсімдіктер түрлерін ҚазақстанРеспубликасына әкелуге жәнеодан тысқары жерлерге әкетугерұқсат беру

Жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды жәнебудандастыруды жүргізуге рұқсат беру

Бекітілген лимиттер негізінде жануарлар дүниесі объектілерін алып қоюға квоталар бөлу

Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сауда үшін бекіретұқымдас балық түрлері уылдырығының таңбасын беру

Су тарту құрылыстарының балық қорғау құрылғыларын орнатудыкелісу

Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесінпайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығысу айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру менаңшылық және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшінсервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы

Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болғанжағдайда биологиялық негіздеме негізінде заңды тұлға мәртебесібар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарда орналасқан суобъектілерінде әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, мелиоративтік аулауды, ғылыми-зерттеу мақсатында аулауды, өсімін молайту мақсатындағы аулауды жүзеге асыруға рұқсатберу

Балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру

Саны реттеуге жататын жануарлар түрлерін алып қоюға рұқсатберу

Жабайы тірі жануарлардың, жекелеген жабайы өсетінөсімдіктердің және жабайы өсетін дәрілік шикізаттың экспортыналицензиялар беру 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 қазандағы №1034 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Қызылкітабына енгізілген сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнгенжабайы тірі жануарлар мен жабайы өсетін өсімдіктер түрлерініңэкспортына лицензиялар беру

 

 

Сүзгі
Сүзгіні ықшамдау
Сүзгіні толық көрсету
Жарияланған күні
дейін
Көрсету