Глоссарий

"Амудария" АСБ

"Амудария" Аларлық су шаруашылығы бірлестігі

"Сырдария" АСБ

"Сырдария" Алаптық су шаруашылығы бірлестігі

FMD

Аусыл

LSD (НД)

Нодульдік дерматит

ІҚМ

Ірі қара мал

ААИ

Аудандық аумақтық инспекция

АЕМ

Ауылдық елді мекен

АЕО

"Ақпараттық-есеп орталығы" АҚ

Азық-түлік қауіпсіздігі

Азық-түлік қауіпсіздігі

АИ

Алаптық инспекция

АИК

Арнайы инвестициялық келісімшарт

АКК

"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы " ҰК"АҚ

АМБ

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру

АСПР

Арнайы су пайдалануға рұқсатнама

АСҰ

Алапты су ұйымы

АТАБ

Арал теңізі алабы елдеріне көмек көрсету бойынша әрекет ету бағдарламасы

АТК

Ауылдық тұтыну кооперативі

АТҚ

Астықты терең қайта өңдеу

АШБ

Ауыл шаруашылығын басқару